Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Everybody else is working to change, persuade, tempt and control them. The best readers come to fiction to be free of all that noise.
Philip Roth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου